Odborový svaz nezapomíná ani na mladé, kteří mají své vlastní představy a problémy

Co mohou přinést odbory mladým?

 • pomoci při řešení sociálních problémů,
 • prosazovat vyšší sociální jistoty pro mladé a mladé rodiny,
 • prostřednictvím kolektivních smluv zajistit zvyšování vaší životní úrovně,
 • poskytnout vám právní pomoc,
 • pomoci vám při prosazování názoru mladých,
 • propagovat činnost mladých,
 • možnost pořádat v OS KOVO pro mladé členy kulturní a sportovní akce,
 • organizovat spolupráci mezi mladými z různých oborů a to i na mezinárodní úrovni

Jen ty sám

rozhodni, jestli se budeš podílet na zlepšení vlastní budoucnosti, nebo jestli to přenecháš druhým a budeš se jen  zpovzdálí dívat, jak se jiní i pro tebe snaží.

Uvědom si, že nynější odboráři časem zestárnou a odejdou do důchodu. A kdo vás potom bude hájit před zaměstnavateli, kteří této šance určitě využijí.

Mladí odboráři

Co mohou přinést mladí odborům?

 • prosazovat lepší pracovní, mzdové a sociální podmínky,
 • prosazovat sociální jistoty pro mladé a jejich rodiny,
 • obhajovat rovnost příležitostí, odstraňovat generační rozdíly,
 • využívat vzdělávací programy a přinášet do odborové práce nové myšlenky,
 • spolupracovat s mladými z různých oborů doma i v zahraničí,
 • propagovat a obhajovat jejich názory, postoje i kritická stanoviska,
 • zajistit existenci a budoucnost odborů
Domů