O nás

Členství v ZO OS KOVO Mariánské Údolí

Co platíte?

Příspěvek ve výši 1% z čisté mzdy měsíčně.

Co získáte?

Služby, výhody pro členy odborů, především pracovněprávní poradenství, pravidelné informace o  dění ve firmě a zastupování.

Co ještě?

V jednotě je síla – sami nedokážete nic.

Hlavní činnost odborové organizace

 • Kolektivní vyjednávání
 • BOZP
 • Podpora sportu, kultury, sociální podpora
 • Zastupování zaměstnanců
 • Kontrola dodržování Zákoníku práce – pracovní doba, tempo práce, pracovní prostředí, překážky v práci, čerpání dovolené aj.
 • Předávání informací
 • Mzdy – mzdový řád, hodnocení a motivace

Výhody z titulu Kolektivní smlouvy

(při čerpání všech výhod jde o částku až 30 tisíc korun ročně)

 • Příspěvek na penzijní pojištění
 • Příspěvek na zdravotní péči
 • Příspěvek na dopravu
 • Příspěvek na stravování
 • Příplatek za práci v odpolední směně
 • Vyšší příspěvek nad ZP práce v noci, práce v sobotu a neděli
 • Pracovní volno s náhradou mzdy nad ZP – svatba, narození dítěte, úmrtí
 • Týden dovolené nad ZP

Výhody pro členy odborové organizace

 • Právní poradenství
 • Pojištění živelné pohromy
 • Vzdělávání
 • Sociální příspěvek na kulturu
 • Sociální příspěvek při životních výročích a odchodu do důchodu
 • Příspěvek na rekreaci dětí
 • Sociální příspěvek na Vánoce
 • Výhody na základě členství OS KOVO, www.odboryplus.cz
 • Slevy na rekreaci a lázně, www.oskovo.cz

Struktura odborové organizace

Naše postavení v odborové struktuře

Domů