Gorenje – vyhlášení stávky zrušeno


Překlad článku:

Středa 13. dubna 2022

Po intenzivních jednáních mezi zaměstnavatelem a odbory bylo vyhlášení stávky zrušeno

​Po intenzivních jednáních se zaměstnavatel a odbory dohodly, a tak stávkový výbor odborů stávku, již dříve ohlášenou na čtvrtek, zrušil. Dohodli jsme výši příspěvku na dovolenou pro rok 2022 a výši finančních prostředků na KOP. Další otevřené otázky projedná zaměstnavatel s odborovou organizací na sociální radě a radě zaměstnanců.

Zaměstnavatel a odborová organizace se již dnes sešli na sociální radě a navrhli vedení společnosti vyplacení dovolené na rok 2022 ve výši 1400 eur čistého, což dnes vedení také potvrdilo. Proplacení dovolené bude jako každý rok vyplaceno nejpozději do konce června.

Dohodli jsme se, že rozpočet KOP zůstává v oblasti dohody na sociální radě a nebude vázán na hospodářský výsledek. Výše alokovaných prostředků na KOP včetně bonusu za deficitní pracovní pozice zůstává ve výši 3 % z celkové masy na platy. Kritéria pro udělení KOP zůstávají nezměněna, ale vedoucí pracovníci musí toto rozhodnutí písemně zdůvodnit při udělování nadprůměrných KOP nebo v případě, že jednotlivý zaměstnanec neobdrží KOP vůbec. Společný návrh bude předložen ke schválení Radě zaměstnanců.

Další témata spojená se stávkovými požadavky budou otevřena v rámci jednání o obnovení stávající podnikové kolektivní smlouvy Gorenje, které by sociální partneři měli zahájit do konce června.

Vedení Hisense Europe a Odborový svaz SKEI