Co má obsahovat výplatní páska

identifikační údaje zaměstnance

název zaměstnavatele

období, za které je mzda zúčtována

údaj o průměrném hodinovém výdělku

zůstatek dovolené

údaje o odpracované době

hrubá mzda

zákonné odvody (zdravotní pojištění, sociální pojištění, daň včetně uplatněných slev a daňového zvýhodnění)

čistá mzda

informace o provedených srážkách ze mzdy

částka k převodu na účet

Výplatní páska slouží k posílení právní jistoty jak zaměstnance, tak zaměstnavatele a v případě soudního sporu může sloužit jako důkazní prostředek. Pokud zaměstnavatel zaměstnanci výplatní pásku nevydá, porušuje hrubě zákoník práce a může mu být uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč. Kontrolu plnění této povinnosti provádí inspekce práce.