Desatero spotřebitele

Pokud budete spořit, investovat nebo půjčovat si peníze, měli byste mít na paměti zhruba toto základní desatero:

1. Nic není zadarmo

Prodejci finančních služeb jsou soukromí podnikatelé a podnikání je činnost zaměřená na zisk. Jestliže je některá služba zdarma, zaplatíte za ni jiným způsobem, aniž byste si to někdy uvědomili.

Více níže v souboru…