MORA KS 2022 -ukončení

Kolektivní smlouva podepsaná dne 8.12.2022.