MORA KS 2022 – průběžné informace

Kolektivní vyjednávání bylo zahájeno  22. září 2021 a o jeho průběhu byli všichni odboráři informováni emailovou zprávou.

Další KV bude ve středu 13.10.2021.