Zřízení transparentního účtu na pomoc postiženým na J. Moravě

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Obracíme se na Vás ohledně Vašich dotazů na případnou finanční pomoc postiženým občanům na Jižní Moravě po čtvrtečním běsnění přírodních živlů, hlavně tornáda, ale i silného krupobití apod.

V posledních pár dnech jsme měli mnoho dotazů na případnou pomoc našim členům OS KOVO od Základních organizací. Od pátečního rána jsme v kontaktu s předsedy Základních organizací a zástupců Seskupení členů v této oblasti a celou věc monitorujeme.

Zatím po prvotním šoku a pomoci raněným byl hlavně čas úklidu a přípravy na následující dny a týdny. K dnešnímu dni máme avizováno zatím „pouze“ cca 10 žádostí od členů OS KOVO z Konta pro živelné pohromy, které se pravděpodobně nebudou týkat přímo domů určených k demolici, ale vše se může změnit v následujících dnech a týdnech, kdy budou mít postižení více času spojit se se svými mateřskými organizacemi.

Nicméně na základě těchto skutečností:

Výkonné vedení OS KOVO  rozhodlo…

  • zřídit transparentní účet u České spořitelny a.s., kam by přispěl OS KOVO z rozpočtu a dobrovolníci z řad ZO OS KOVO případně jednotlivců – členů OS KOVO.
  • přispět na tento transparentní účet částkou 1 mil. Kč z prostředků OS KOVO.

Pokud tedy budete chtít přispět postiženým členům OS KOVO, ale i dalším občanům v této oblasti prosím můžete své příspěvky posílat na číslo účtu: 9119112/0800

Pokud budete posílat své příspěvky jako právnický subjekt (ZO OS KOVO, či podnikatelé, zaměstnavatelé) udejte jako Variabilní symbol (VS) IČO tohoto právnického subjektu

Pokud budete své příspěvky posílat jako fyzická osoba (člen, zaměstnanec apod.) udejte jako Variabilní symbol (VS): 2021 a do poznámky napište své jméno a příjmení.

Veškeré prostředky zaslané na tento transparentní účet budou poté určeny postiženým občanům či institucím v této oblasti na základě rozhodnutí Výkonného vedení OS KOVO.

Děkujeme všem za jakoukoliv pomoc postiženým na Jižní Moravě

S úctou a pozdravem

Tomáš Valášek

místopředseda OS KOVO