Evropský pilíř sociálních práv

Dne 7. 5. 2021 podepsali, při příležitosti sociálního summitu v Portu, vrcholní představitelé sociálních partnerů, EK, EP a portugalského předsednictví dokument k naplňování evropského pilíře sociálních práv.