Vůbec první stávka v Amazonu

Duben 2021
Ve třech zemích, kde společnost Amazon působí, se v těchto dnech podnikají kroky k zakládání odborů a uzavírání kolektivních smluv.
Všichni pracovníci Amazonu v Itálii v celém řetězci dne 22. března 2021 stávkovali po dobu 24 hodin. Do stávky bylo zapojeno asi 40 000 pracovníků, včetně pracovníků ze subdodavatelských společností a řidičů. Pracovníci vyzvali společnost, aby řešila neuspokojivé pracovní podmínky, dlouhou pracovní dobu a nedodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Například pracovní doba v rozsahu 44 hodin týdně je pro řidiče příliš dlouhá s ohledem na tempo, které tito pracovníci mají.
Fyzické a psychologické problémy jsou mezi pracovníky Amazonu velmi rozšířené v důsledku napětí způsobeného opakující se činností a pocitu, že jsou ze strany manažerů špehováni. Amazon je na základě své kultury, struktury společnosti a historie, bez odborů. Všechny tři konfederace odborových svazů v Itálii stávku plně podporují.
Tento týden němečtí pracovníci Amazonu organizují čtyřdenní stávku v šesti různých skladech. Odborová organizace ver.di vyzývá internetového prodejce, aby ve společnosti uznal kolektivní smlouvy. Amazon v Německu ještě kolektivní smlouvu musí podepsat. Ver.di odhaduje, že se stávky zúčastní přibližně 2 000 zaměstnanců.
Zároveň pracovníci amerického Amazonu v Alabamě uspořádali hlasování o založení odborové organizace. Tato iniciativa získala politickou podporu. Převážná většina hlasů zaměstnanců Amazonu v Alabamě byla bohužel proti vstupu do národní federace zaměstnanců maloobchodu a velkoobchodu. Hlasování ukázalo 1 800 hlasů proti a 700 hlasů ve prospěch založení odborů.
Konflikt však nebyl definitivně vyřešen. Maloobchodní svaz nyní podává právní výzvu ohledně voleb a obvinění z nekalých praktik vůči společnosti Amazon. Žádá o slyšení u Národní rady pro pracovní vztahy, aby se zjistilo, zda by neměly být výsledky voleb odloženy, protože chování zaměstnavatele vytvořilo atmosféru zmatku, nátlaku nebo strachu z odvetných opatření, a tím narušilo svobodu volby zaměstnanců.
Amazon tvrdí, že má „dobře zavedenou spolupráci s podnikovými radami volenými všemi spolupracovníky zastupujícími všechny – na rozdíl od odborů, které zastupují pouze menšinu“. Tvrdí také, že nabízí „vynikající plat a skvělé příležitosti pro kariérní růst v bezpečném moderním pracovním prostředí.“


Editováno industriAll Europe