Žádost odborové organizace o projednání stížnosti zaměstnanců

Zaměstnavatel

MORA MORAVIA s.r.o.

Nádražní 50

783 66 Hlubočky-Mariánské Údolí

k rukám jednatelky společnosti paní Tatjana Ivanovič

Hlubočky – Mariánské Údolí dne 15.3.2021

Věc: Žádost odborové organizace o neprodlené projednání stížnosti zaměstnanců na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů se zaměstnavatelem.

Vážení,

obracíme se na Vás, jakožto zástupci statutárního orgánu odborové organizace Základní organizace OS KOVO Mariánské Údolí (dále jen ZO), se žádostí o projednání níže uvedených stížností zaměstnanců společnosti a zjednání nápravy.

Od loňského června je u zaměstnavatele neúnosně využíván institut nařizování práce přesčas u zaměstnanců.  Zaměstnanci jsou z tohoto pracovního tempa unaveni, jedná se především o kmenové zaměstnance, kteří jsou pro výrobu nepostradatelní. Práce přesčas je charakteristická svou výjimečností – nelze ji dopředu s předstihem plánovat, či zahrnovat přímo do rozvrhu směn. Přesčasovou práci může zaměstnavatel nařídit výjimečně a pouze z vážných provozních důvodů. Pokud tyto zvláštní provozní důvody neexistují a zaměstnavatel přesto požaduje výkon práce přesčas, je třeba se na přesčasové práci se zaměstnancem dohodnout.

Tato situace vyžaduje přesné statistiky přesčasové práce, aby nebyli přetěžování stále stejní zaměstnanci. Dále zaměstnanci nesouhlasí i s formou nařizování práce přesčas SMS zprávou,  nebo oznámením práce přesčas v den konání přesčasové práce. To samozřejmě nepřispívá u zaměstnanců ke slaďování pracovního a rodinného života.   

Jeden z argumentů zaměstnavatele, že má nedostatek zaměstnanců, je možné pochopit po určitou výjimečnou dobu, ale v tomto pracovním tempu pracují zaměstnanci již od loňského června. A to se již o nařizování práce přesčas výjimečně ve smyslu ZP nejedná.

Zaměstnavatel k nespokojenosti zaměstnanců přispívá, i svými covidovými opatřeními, na základě kterých byl např. zastaven provoz automatů na nápoje a svačiny. Při tom firma nedokáže zajistit dodržení základního pravidla ochrany proti COVID – ROZESTUPY. Proto také požadujeme ze strany BOZP, zda je v souladu nařizovat přesčasy z titulu všech vlivů na zdraví zaměstnanců.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, žádáme zaměstnavatele k neprodlenému projednání této stížnosti zaměstnanců.   Žádáme o zjednání nápravy v této věci, zejména upuštění od dalšího neúměrného nařizování práce přesčas, které je v zájmu zachování bezpečnosti a ochrany zdraví všech zaměstnanců.

Vzhledem k tomu, že současná situace v ČR je již dostatečně frustrující a nálada u zaměstnanců dost napjatá, pevně věříme, že i zaměstnavatel přispěje k částečnému uklidnění pracovní atmosféry na pracovištích zaměstnavatele, a to v zájmu obou stran a přijme adekvátní opatření k zamezení pracovního přetěžování zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že tato věc již nesnese odkladu a s odkazem na zásadu zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnanců, neprodleně žádáme o sdělení termínu projednání této stížnosti.

Výbor ZO projednal tuto žádost zaměstnanců dne 15. března 2021.

V Mariánském Údolí dne: 15. března 2021

Členové Výboru Základní organizace OS KOVO Mariánské Údolí

 předsedkyně ZO Dana Stiborová   ………………………

místopředseda ZO Roman Hradil     ………………………

člen VZO   Pavel Janota                    ………………………


Přílohou žádosti byly předány i podpisové archy, které svým podpisem podpořilo 203 zaměstnanců Mory.