MORA KS 2021 – 4. kolo vyjednávání 14.10.2020

Závěry z minulého kolektivního vyjednávání

 • Konkrétní návrh zaměstnavatele
 • Metodika výpočtu variabilní části mzdy/bonusu ve vazbě na plnění MCPSU (výkon firmy)
 • Cílem odborů je spokojený zaměstnanec a prosperující firma. To, zda se to povede je v rukách firmy.

Návrh zaměstnavatel

 • Plošné přidání pro zaměstnance dle predikce ministerstva financí
 • Odměna na dovolenou a Vánoce bez vazby na MCPSU
 • Přesun Kč za plnění MCPSU do FPD 100 % docházka
 • Navýšení mzdy na MVT
 • Mzdové stupně

Závěr z kolektivního vyjednávání

 • Návrh zaměstnavatele nebyl úplný
 • Příplatky za směnnost, práci v so+ne, přesčas, pohotovost atd. – žádný návrh ze strany zaměstnavatele
 • Metodika výpočtu variabilní části mzdy/bonusu ve vazbě na plnění MCPSU – výkon firmy/ nebylo prezentováno
 • Nebylo projednáno – spolurozhodování nařízení přesčasů (výjimečnost)
 • Nebyly projednány další návrhy odborů např. penzijní připojištění, ozdravný program atd.
 • Odbory požadují další data pro kolektivní vyjednávání dne 27.10.2020

a) počet kusů výroby 2019, předpoklad 2020 a budget 2021

b) pracovní dny 2019, předpoklad 2020 a budget 2021

c) počet kmenových, agenturních zaměstnanců 2019, předpoklad 2020 a budget 2021

d) srovnání mzdy VD, RD, TH 2019, předpoklad 2020 a budget 2021

Dana Stiborová Předsedkyně ZO OS KOVO Mariánské Údolí