DHL-MORA KS 2021 – 1 a 2. kolo vyjednávání 12.10.2020

Proběhla již dvě kola kolektivního vyjednávání.

Vyjednávání je konstruktivní a hlavním motem je vzájemná dohoda na změnách ve prospěch zaměstnanců.

Nové nastavení pracovních pozic, změna struktury mzdy (jednotlivé položky, zatím bez Kč), příplatky a benefity.

Další kolektivní vyjednávání proběhne dne 22.10.2020

Dana Stiborová Předsedkyně ZO OS KOVO Mariánské Údolí