Kolektivní vyjednávání 2021 ve firmě DHL Supply Chain s.r.o.

DHL Supply Chain s.r.o.
Loděnická 963
Pohořelice
691 23     

Mariánské Údolí 10. září 2020                                             

Věc: Zahájení kolektivního vyjednávání

      Na základě zákona o kolektivním vyjednávání č. 2/1991 Sb. v platném znění,

si dovolujeme zahájit kolektivní vyjednávání pro rok 2021. Postup při kolektivním jednání očekáváme v souladu s výše uvedených zákonem a odpověď na naš návrh dle § 8 zákona č. 2/1991 Sb. (odst. 2 – Smluvní strana je povinna na návrh písemně odpovědět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů …..).

     Tým pro kolektivní jednání 2021 je projednán a schválen VZO ve složení:

Dana Stiborová, Petr Lukačovič.

      V příloze zasíláme návrh KS 2021. Žádám o určení termínu (39. týden) prvního jednání a prezentaci záměrů firmy DHL na pracovišti v MORA MORAVIA s.r.o.

      S pozdravem

  Dana Stiborová
předsedkyně ZO OS KOVO
Mariánské Údolí 

Příloha: návrh KS 2021