Setkání odborářů ze Slovinska, Srbska a České republiky

Ve dnech 22. a 23. října 2019 proběhlo setkání zástupců odborářů ze Slovinska, Srbska a České republiky, kteří původně patřili do skupiny Gorenje. V roce 2018 se však stal majitelem firmy Gorenje nový vlastník – čínská společnost Hisense.  Hlavním záměrem tohoto setkání bylo domluvit se na společném postupu a předložit novému vlastníkovi, tzn. společnosti Hisense požadavek na založení Evropské rady zaměstnanců právě u společnosti Hisense.

První den společného setkání byl věnován prohlídce firmy Gorenje ve Slovinsku. Prohlédli jsme si skladovací prostory hotových výrobků a byli jsme účastníky diskuse o jejímu využití a řízení. Následovala prohlídka nevyužitých výrobních prostor, jejichž původní výrobní program byl převeden do Srbska. Nově by zde měla být zavedena výroba televizí. Navštívili jsme i výrobní haly praček a sporáků.

Společný večer byl věnován novinkám v jednotlivých výrobních závodech a kolektivnímu vyjednávání. Sdíleli jsme naše zkušenosti s kolektivním vyjednáváním a porovnávali situaci před a po prodeji  Gorenje.  Hledali jsme společné průsečíky v kolektivním vyjednávání a zabývali se možností sjednotit některé požadavky vůči zaměstnavateli, s ohledem na ekonomiky a legislativy jednotlivých zemí.

Druhý den byl věnován jednání o možném společném postupu při podání žádostí o založení nové Evropské rady zaměstnanců u společnosti Hisense. Na tomto postupu se všichni zástupci odborů firem Gorenje Velenje a Mora Moravia shodli. V případě kladné reakce managementu bude během vyjednávání usilováno o to, aby i kolegové ze Srbska nebo dalších nečlenských zemí EU s významnou produkcí, byli přizváni do budoucí Evropské rady zaměstnanců Hisense jako pozorovatelé.  Setkání bylo úspěšné.

Tímto chceme poděkovat našemu svazu OS KOVO, zejména paní Daně Sakařové, která i přes své velké pracovní vytížení byla přítomna tomuto setkání a velmi přispěla svojí erudovaností ke zdárnému průběhu celé akce.